Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Τα τιμολόγια και οι αποδείξεις αγοράς εξοφλούνται σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρει το παραστατικό αγοράς. Εξόφληση θεωρείται η εμπρόθεσμη πληρωμή της αξίας αυτού του παραστατικού αγοράς και γίνεται μονό σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της εταιρίας με μετρητά, με χρεωστική/πιστωτική καρτών, με αντικαταβολή καθώς και με επώνυμη κατάθεση σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης από οποιαδήποτε αιτία πέραν του χρόνου που έχει συμφωνηθεί, επί πιστώσει, οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας. Καθυστέρηση πληρωμής πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου καθιστά ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες γενικά τις απαιτήσεις της εταιρείας προς τον αγοραστή (πελάτη), ακόμη και εάν προέρχονται από άλλη αιτία και πέραν της παρούσης σύμβασης. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στην έδρα του καταστήματος και μεταφέρονται για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή μέσω τρίτων (αντιπροσώπων του αγοραστή ή ταχυμεταφορές, ΕΛ.ΤΑ, πρακτορεία κτλ).

Προϊόντα που δεν είναι ελαττωματικά, μπορούν να επιστραφούν μονό υπό προϋποθέσεις εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να είναι άθικτα, εργοστασιακά σφραγισμένα, στην αρχική συσκευασία πώλησης και μονό. Η επιστροφή τους στο κατάστημα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή. Για την επιστροφή μη ελαττωματικού προϊόντος είναι απαραίτητο να έχει προυπάρξει προηγούμενη γραπτη συνεννόηση με την εταιρεία.

Tα προϊόντα τεχνολογίας και κυρίως τα εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (μητρικές κάρτες, μνήμες, επεξεργαστές κτλ) απευθύνονται μόνο σε τεχνικούς Η/Υ, με εξειδικευμένες γνώσεις του αντικειμένου και της Αγγλικής γλώσσας. Παρακαλούμε να ζητάτε τη δωρεάν βοήθεια του τεχνικού τμήματος μας για την επιβεβαίωση συμβατότητας και καλής λειτουργίας του εξαρτήματος που θέλετε να παραγγείλετε με το μηχάνημα που θέλετε να το τοποθετήσετε. Σε περίπτωση ασυμβατότητας δεν θα γίνονται δεκτά ως επιστροφή τέτοια είδη αν αποσφραγιστούν από την εργοστασιακή τους συσκευασία και τοποθετηθούν για χρήση.

Όλα τα διαθέσιμα προϊόντα είναι αυθεντικά και καλύπτονται από την επίσημη εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή. Για όλα τα προϊόντα που η αντιπροσωπεία δέχεται απευθείας από τον πελάτη την εξυπηρέτηση της εγγύησης, δεν θα γίνονται δεκτά από εμάς. Προϊόν που είναι ελαττωματικό, εξυπηρετείται από το τεχνικό τμήμα μας προσκομίζοντας πάντα αντίγραφο παραστατικού αγοράς. Για την αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει αυτό να επιστραφεί όσο το δυνατό πιο κοντά στην αρχική του συσκευασία με όλα τα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κτλ). Η εγγύηση όλων των προϊόντων είναι αυτή που ορίζεται από την αντιπροσωπεία/οίκο/κατασκευαστή του κάθε προϊόντος (χρονική διάρκεια, τι προβλέπει κτλ). Η εταιρείας μας είναι εξουσιοδοτημένη να την εξυπηρετήσει/μεσολαβήσει χωρίς να μπορεί να αλλάξει τους όρους αυτούς. Η μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή και επιστρέφει πίσω με ευθύνη και έξοδα δικά μας.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή, παύει αυτομάτως αν:

α) Η βλάβη του προϊόντος προέρχεται από υπαιτιότητα του αγοραστή

β) Ο αγοραστής έχει επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στον μηχανισμό λειτουργίας της συσκευής

γ) Ο αγοραστής έχει αποκολλήσει η αλλοιώσει την ετικέτα στην οποία αναγράφεται ο αριθμός σειράς (serial number).


Kάθε εμπορική συναλλαγή με το κατάστημά μας συνιστά αυτομάτως πλήρη & ανεπιφύλακτη αποδοχή των ορών αυτών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με αυτούς, ο παραλήπτης υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την παραλαβή/έκδοση του παραστατικού. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει άθικτα όλα τα ανωτέρω εμπορεύματα και η εταιρεία μας επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος της να υπαναχωρήσει από την πώληση αζημίως. Οποιεσδήποτε δαπάνες και υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν (μεταφορικά κόστη κτλ) θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Για κάθε διάφορα που τυχόν προκύψει από την παρούσα συναλλαγή που δεν μπορεί πελάτης και εταιρία να έρθουν σε συμφωνία,  αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Τα πωλούμενα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της PriveShop ΕΠΕ μέχρι την πλήρη & οριστική τους εξόφληση.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλος ο σχεδιασμός και προγραμματισμός του ηλεκτρονικού καταστήματος, τα κείμενα, τα γραφικά και οι ρυθμίσεις, είναι ιδιοκτησία της techSource.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2017-σήμερα (επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων). Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM, SM ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Τα δικαιώματα των προϊόντων και λογοτύπων ανήκουν σε κάθε εταιρία που αναφέρεται στις ιστοσελίδες του PriveShop.gr

Απαγορεύεται η αντιγραφή και η τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της με κάθε τρόπο. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η παρουσίαση δημοσίως, η διανομή και η με κάθε άλλο τρόπο χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, με την επιφύλαξη ειδικότερης έγγραφης συμφωνίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το techSource.gr, οι διαχειριστές, οι υπάλληλοί, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το techSource.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αν και η techSource.gr προσπαθεί, όποτε αυτό είναι δυνατόν, να λαμβάνει αξιόπιστα στοιχεία από τους προμηθευτές και να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στους ιστότοπούς της, η techSource.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητά τους. Ενδέχεται να προκύπτουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στον ιστότοπο και των στοιχείων που αναφέρονται σε ετικέτες προϊόντων/επίσημα site κατασκευαστή, για τεχνικούς λόγους που είναι σύμφυτοι με την ανανέωση των αποθεμάτων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν αντικαθιστούν τα στοιχεία στις ετικέτες των προϊόντων και τα επίσημα site του κατασκευαστή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, υπερισχύουν οι πληροφορίες στις ετικέτες προϊόντων/επίσημα site κατασκευαστή. Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν, πριν από την αγορά και τουλάχιστον πριν από την χρήση του προϊόντος, τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες προϊόντων/επίσημα site κατασκευαστή. Ο καταναλωτής παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα προσφυγής εναντίον της techSource.gr σε περίπτωση ασυμφωνίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Το techSource.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), και/ή να στείλουν email.

Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή των χρηστών, παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση των παραγγελιών και οι οποίες διαφυλάσσονται από το techSource.gr.

Το techSource.gr δεσμεύεται όσον αφορά την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το techSource.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η techSource.gr, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας επιθυμεί με τον χρήστη (ενδεικτικά τηλέφωνο, email, sms, ταχυδρομείο) για να ενημερώσει για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί αυτή σκόπιμο. Ο χρήστης έχει πάντα το δικαίωμα να ζητήσει την διακοπή της επικοινωνίας αυτής και τη διαγραφή των στοιχείων αυτών. Εγγυούμαστε ότι τα δεδομένα σας δεν θα παραχωρηθούν σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα techSource.gr αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης.

Το techSource.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την ενημέρωση/πληροφόρηση που αναφέρεται στην περιγραφή του κάθε προϊόντος. Η κάθε περιγραφή δίνεται όπως αναφέρεται στο κάθε προϊόν από προμηθευτές και διαθέσιμες εμπορικές πηγές. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να μας επισημαίνετε ειδικά χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για την αγορά σας, προς επιβεβαίωση.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων μπορεί να είναι διαφορετικές από τις πραγματικές.

Το techSource.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Το techSource.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελίες που έχουν προέλθει από λάθος συστήματος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή αν έχουν παρέλθει 3 ημέρες χωρίς καμία ενημέρωση από τον πελάτη μετά από προτροπή του.

Το techSource.gr δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντων. Το techSource.gr προσπαθεί να προσφέρει εντός 3 εργάσιμων ημερών όλα τα προϊόντα. Δυστυχώς κάποιες φορές λόγω αυξημένης ζήτησης (τηρούμε αυστηρή σειρά προτεραιότητας) ή κακής ενημέρωσης από προμηθευτές οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να αλλάξουν.

Οι τρόποι πληρωμής είναι ξεκάθαροι και ευέλικτοι για να μην ταλαιπωρείστε (δείτε τους τρόπους πληρωμής). Στην περίπτωση που επιθυμείτε την υπηρεσία πληρωμής με αντικαταβολή να γνωρίζετε ότι δεν ισχύει για παραγγελίες με μεγάλα δέματα που μεταφέρονται με Μεταφορική Εταιρία και δεν είναι εντός του κεντρικού της δικτύου στην ηπειρωτική Ελλάδα (Αττική και Βόρεια Ελλάδα). Οι παραγγελίες αυτές μπορούν να παραδοθούν σε όλους τους προορισμούς απλά δεν ισχύει η δυνατότητα της αντικαταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση θα συμφωνήσουμε σε κάποιο εναλλακτικό τρόπο πληρωμής με μετρητά, κατάθεση ή κάρτα πριν την αποστολή.